Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlığımızın resmî internet sayfalarında yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelikteki düzenlemeler, ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkindir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfında öğrenim gören mevcut öğrencileri kapsamamaktadır.

Yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen yani 9 uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı; hâlihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği açık ve net olarak ifade edilmiş olmasına ve ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde “TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı” şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yer almıştır.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi; adı geçen Yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ortaöğretime yeni geçiş, Bakanlığımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibariyle uygulanacaktır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygıyla duyurulur. 

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.