Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİK KİTABI YAYIMLANDI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİK KİTABI YAYIMLANDI

Milletin değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmek, milletin kendi öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek ve medeniyetimizin tüm insanlığın gönlünde yeniden hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yürütmek Bakanlığımızın en önemli gayelerindendir.

Millî eğitimimiz; bilime odaklı, ulusal ve kültürel değerlere duyarlı, estetik değerlere sahip, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme doğrultusunda evrensel ve ulusal değerlerden beslenmekte olup Genel Müdürlüğümüzce bu değerlerin öğrencilere kazandırılması yolunda bir adım daha atılmış ve "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlanmıştır.

Hazırlanan etkinlik kitabında ele alınan değerler; ideal ve arzu edilen davranış veya yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı olan genel ilkelerdir. Bahse konu değerler öğretim programında yer alan kök değerleri kapsamaktadır. Bu değerler adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olarak öğretim programlarında yer almaktadır.

Etkinlik kitabının amacı kök değerlerin bireylere kazandırılmasıyla bir yandan bireyin toplumsal hayata uyum sağlayarak dengesini bulmasına destek olmak bir yandan da toplumun kültürel özelliklerine katkı sağlamaktır. Hazırlanan materyalde yer alan farklı değerlere ait içerik, etkinlik ve uygulamalarda öğrencilerin yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, karşılaştırma, ilişki kurabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel becerileri kazanabilmesi ve tüm bu süreçleri etkili iletişim kurarak iş birliği içinde deneyimlemesi amaçlanmaktadır.  Aynı zamanda Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı ile öğretimin sadece bilişsel yani zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının hepsinin geliştirilmesi yani eğitimin bütüncül olarak ele alınması da mümkün olacaktır.

Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı'nda on kök değere yönelik yüz yirmi etkinlik yer almaktadır. Alan uzmanları tarafından hazırlanan etkinlikler; öğrencilerin ilgisini çekecek, birbirinden farklı özellikler içeren özgün çalışmalar şeklinde sunulmuştur. Etkinlikler öğretmenlerin uygulamasına yönelik sınıf içi etkinliklerdir. Her etkinliğin sınıf içi uygulama bölümü olmakla birlikte okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren etkinlikler de bulunmaktadır. Etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamı içerisinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri çok yönlü çalışmalar şeklinde düzenlenmiştir.

Etkinlik kitabının beraberinde değerler eğitimi etkinlik kitabını uygulamaya yönelik bir kılavuz da yayımlanmış olup bu kılavuzda okullarımız tarafından hangi değerin hangi ayda işleyeceği, etkinliklerin uygulanmasında ve belirlenmesinde rol alacak kurulların görevleri yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün değerler eğitimine yönelik planlamasında yeni materyaller de hazırlanmakta olup bu materyallerin "Aile ve Toplum" ve "Tarihi Şahsiyetler ve Bilim İnsanları" temalarını ele alması hedeflenmektedir.

Değer ve tutumların öğrencilerde bilişsel düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek ve öğrenciler kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecektir. Böylece öğrenciler bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğreneceklerdir.

Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunulan, evrensel, toplumsal, ahlaki ve millî değerler ile sentezlenerek hazırlanan "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı"na https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kitap/degerler-egitimi/index.html adresinden erişilebilirsiniz.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.