Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Hârezmî Eğitim Modeli

Hârezmî Eğitim Modeli

Gelişmiş ülkelerin, 21. yüzyılda çok hızlı değişen toplumsal ve ekonomik koşullar karşısında; teknolojiyi bilen, bilgilerini üretmek için teknolojiden faydalanabilen, bilgiye ulaşmak için grup olarak yeni fikirler tasarlayabilen ve tasarlama sürecinde bilgi işlemsel düşünme becerilerini kullanabilen bireylere ihtiyacı vardır.  Millî Eğitim Bakanlığı olarak gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun fertler yetiştirmek amacıyla Hârezmî Eğitim Modeli çalışmaları yapılmaktadır.

Hârezmî Eğitim Modeli; Bilgisayar Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Tasarım ile Spor Bilimleri alanlarında disiplinlerarası düşünebilen, ezberden ve monotonluktan uzak, düşündüklerini becerileri ile hayata geçirebilen, sanatla bilimi, bilimle sosyal hayatı bütünleştirebilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı çağın yeniliklerine millî ve manevi değerler ile adapte etmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir.

Hârezmî eğitim modelinin öğrenciler açısından genel amacı; yaşam problemlerini tanımlayarak bunlara yenilikçi ve etkili çözümler üretmek üzere Ar-Ge yöntemlerini işbirlikçi olarak uygulamaları sürecinde algoritmik düşünme, bilişsel ve üst bilişsel, sosyal-duygusal ve pratik ve fiziksel becerilerini geliştirmeleridir. Bu model, öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik ederek teknolojiyi güvenli, etik ve ahlaki değerleri gözeterek üretim için kullanmaları konusunda bilinçlendirerek gerekli yetkinlikleri kazandırmayı hedefler.

Hârezmî eğitim modelinin öğretmenler ve yöneticiler açısından genel amacı ise öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve öğrenme gereksinimlerine odaklanarak işbirlikçi çalışma yolu ile yenilikçi teknoloji entegrasyonu ve disiplinlerarası yaklaşım ile öğrenme tasarımlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde deneyimler edinerek kişisel, araştırma-geliştirme ve profesyonel becerilerini geliştirmelerine ve edindikleri kazanımları bilimsel çıktılar veya mesleki ortamlarda paylaşmalarına destek sağlamaktır. Model; her öğretmenin ve her seviyedeki yöneticinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı, kendilerinin geliştirdikleri öğrenme tasarımlarını uygulayarak süreç ve sonuçlarını Ar-Ge mantığı ile anlamlandırmaları ve paylaşmaları yolu ile eğitimin her kademesindeki ekosisteme işbirlikçi çalışma ve deneyimlerin paylaşılması sürecine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Hârezmî eğitim modeli ile öğrencilerimizin öğretmen rehberliğinde hayatın içinden sorunlara çözüm önerileri getirebilmeleri için bilgisayarsız, blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun yapay zekâ programlama araçlarını kullanabilmelerini sağlamak ve böylece ülke menfaatlerine uygun bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Daha önce İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce pilotlanan ve Bakanlığımız'ın üst politika belgelerinde yer alan hedef ve amaçlar doğrultusunda güncellenerek kuramsal çerçevesi yeniden belirlenip geliştirilen Hârezmî Eğitim Modeli, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı Şubat ayında 27 pilot il ve her kademeden 115 okulda uygulanmaya başlayacaktır. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ise ülke genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında uygulanması planlanmaktadır.

 

Hârezmî Eğitim Modeli Çerçeve Programa Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

 

Hârezmî Eğitim Modeli Logoları İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Hârezmî Eğitim Modeli Web Sayfasına Erişmek İçin Tıklayınız.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.