Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

"LİSELERDE BİLİM UYGULAMALARI PROGRAMI" GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKULLARDA FEN BİLİMLERİ, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ İLE SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTüm öğrencilerimizin girişimci, yenilikçi, dil becerisi yüksek, sorun çözebilen, sistematik düşünebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, fikirlerini her ortamda ifade edebilen mutlu bireyler olarak yetişmesine imkân ve ortam sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" hayata geçirildi.

Program ile öğrencilerde; bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum vb. türlerde bilimsel toplantıların düzenleneceği ve uygulamalı bilim çalışmalarının gerçekleştirileceği "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların katılımıyla okul programları ve il programları olarak iki aşamalı olarak yürütülecek.

İl genelinde; il millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek koordinatör okullar tarafından fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek olan programın birinci aşaması okullar özelinde oluşturulacak öğrenci gruplarıyla fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında yürütülecek.

Fen bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarına yönelik olarak yürütülecek il programının koordinatör okulu ilde bulunan fen liseleri veya Anadolu liseleri arasından; sosyal bilimler alanlarına yönelik olarak yürütülecek programın koordinatör okulu ilde bulunan sosyal bilimler liseleri veya Anadolu liseleri arasından il millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek bir takvim ile planlanan ve bu yıl Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun illerinde pilot olarak uygulanacak "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'nın önümüzdeki yıldan itibaren tüm illerde Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Koordinatör okulların il genelinde gerçekleştireceği bilimsel toplantıların sonuçları, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde "Bilim Her Yerde" faaliyetleri kapsamında uygun kamu ortak alanlarında halka duyurulacak ve sunulacak.

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı Uygulama Kılavuzunda paylaşılan doksan örnek tema ve konunun yanında il millî eğitim müdürlüklerince farklı tema ve konular da belirlenebilecek.

Program çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" çalışmalarına ait bildiri, poster, kitapçık vb. belgeler okulların ve il millî eğitim müdürlüklerinin web sitelerinde e-kitap formatında yayımlanacak.

 

"Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" Örnek Tema ve Konular

Fen Bilimleri, Matematik ve Teknoloji Alanında Bilimsel Toplantı

Örnek Tema ve Konuları

Sosyal Bilimler Alanında

Bilimsel Toplantı

Örnek Tema ve Konuları

·         Algoritma/Mantıksal Tasarım

·         Atık Yönetimi

·         Biyoçeşitlilik

·         Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

·         Blok Zincir Teknolojisi

·         Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama

·         Büyük Veri ve Veri Madenciliği

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulama Alanları

·         Ekolojik Denge

·         Elektrikli Araçlar

·         E-Ticaret

·         Geleceğin Teknolojileri

·         Gelecek Bilim

·         Genetik ve Biyoteknoloji

·         Gıda Güvenliği

·         Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

·         Havacılık ve Uzay

·         Hayvancılık

·         İstatistik

·         Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

·         Malzeme Bilimi

·         Millî Teknoloji Hamlesi

·         Nanoteknoloji

·         Nesnelerin İnterneti

·         Organik Tarım

·         Otomasyon

·         Robotik ve Kodlama

·         Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

·         Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklik

·         Su Verimliliği

·         Sürdürülebilirlik

·         Tarım ve Orman

·         Tasarım Odaklı Düşünme

·         Yapay Zekâ

·         Yenilenebilir Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları

·         Yer Bilimleri

·         Antropoloji

·         Arkeoloji

·         Barış ve Güvenlik

·         Bölge Çalışmaları

·         Çatışma Yönetimi

·         Davranışsal Ekonomi

·         Değerler ve Anadolu İrfanı

·         Demokrasi

·         Dil ve Edebiyat

·         Eğitim Politikaları ve Eğitimde Yeni Yönelimler

·         Ekonomi ve Finans

·         Estetik ve Sanat

·         Etik

·         Felsefe

·         Girişimcilik

·         Göç ve Uyum

·         Hak ve Sorumluluklar

·         Hukuk Okuryazarlığı

·         İnsan Hakları

·         Kültürel Çalışmalar

·         Kültürel Miras

·         Medya ve İletişim

·         Psikoloji

·         Sosyal İnovasyon

·         Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti

·         Sosyoloji

·         Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah

·         Sürdürülebilir Turizm

·         Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi

·         Tarih

·         Türkçe ve Türkçe'nin Doğru Kullanımı

·         Uluslararası İlişkiler

·         Vatandaşlık

·         Yerel Yönetimler

·         Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikaları

Ortak Tema ve Konular

·         Acil Durumlar ve Afet Yönetimi

·         İklim Değişikliği

·         Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

·         Kentleşme ve Çevre

·         Çevre ve Doğal Hayatın Koruması

·         Lojistik ve Taşımacılık

·         Dijitalleşme ve Eğitim

·         Medya Okuryazarlığı

·         Doğal Kaynaklar

·         Oyun ve Oyun Geliştirme

·         Endüstri 4.0

·         Siber Güvenlik ve Veri Güvenliği

·         Finansal Okuryazarlık

·         Sorumlu Üretim ve Tüketim                           

·         Geleceğin Meslekleri

·         Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

·         Sanayi ve Ticarette Teknoloji Kullanımı

 

·         Toplum 5.0

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.