Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

ÖNLEYİCİ DİSİPLİN UYGULAMALARI ÖĞRETMEN REHBER KİTABI YAYIMLANDI

ÖNLEYİCİ DİSİPLİN UYGULAMALARI ÖĞRETMEN REHBER KİTABI YAYIMLANDI

Disiplin; önceden belirlenmiş bir kuralı ihlal eden ya da eğitim aktivitelerini engelleyen öğrenciye yönelik olarak gerçekleştirilmesi istenen, gerekli görülen eylemler bütünüdür. Okullarda disiplin sorunlarının yaşanması eğitim-öğretim süreçlerini ve öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Önleyici disiplin, disiplin problemleri ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması çalışmalarını kapsamaktadır. Okullardaki önleyici disiplin çalışmalarının öncelikli amacı; eğitim-öğretim süreçlerinin doğru, kaliteli ve planlı olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla kuralların dışına çıkılmasını engellemek ya da bu durumu en aza indirmektir.

Genel Müdürlüğümüzce; eğitim hedeflerine ulaşılmasında en önemli engellerden biri olan disiplin sorunlarını önlemek, bu konuda okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize gerekli desteği vermek amacıyla Önleyici Disiplin Uygulamaları Öğretmen Rehber Kitabı hazırlanarak OGM Materyal web sayfasında yer alan Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesinde yayımlanmıştır.

Hazırlanan rehber kitapta disiplin kavramı, sadece sorun davranış anında başvurulacak ceza sistemi olarak değil öğrencilerin olumlu değerleri içselleştirmelerine ve öz disiplin geliştirmelerine yardımcı olmak için devam eden bir süreç olarak ele alınıyor.

Rehber kitapta pozitif disiplini anlamak, öğrenci davranışlarının sebepleri, öğrenciler hakkında bilgi edinmek, olumlu ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmak, sorun davranışlarla başa çıkmak, duygu yönetme süreçleri ve davranış kontrol etme yöntemleri, sosyal ve duygusal öğrenmeyi teşvik etmek, değerlere dayalı bir okul kültürü oluşturma bölümleri yer alıyor.

Hazırlanan rehber kitap; önleyici disiplinin sağlanması için okullar ve sınıflarda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi vermekte, sorun davranışların gösterilmemesi için yapılması gerekenlere dair önerilerde bulunmakta ve örnek durumlara yer vermektedir. Öğretmenler, örnek durumlardan yola çıkarak sorun karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair önerileri alabilecek ve davranış farklılıklarının ortaya çıkardığı farklı sonuçlar için analizlerde bulunabilecekler.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak yayımlanan Önleyici Disiplin Uygulamaları Öğretmen Rehber Kitabı'nda önleyici uygulamaların yanında sorun davranışlar ortaya çıktıktan sonra bu davranışların azaltılmasına veya önlenmesine yönelik önerilere de yer verilmektedir.

Önleyici Disiplin Uygulamaları Öğretmen Rehber Kitabı'na ulaşmak için tıklayınız.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.