Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hazırlanmış ve 15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile

1.        Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ceza ve infaz kurumlarında ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

2.        Millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.  sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân sağlanmıştır.

3.       Öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlanmıştır.

4.       Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet vs.) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirilmiştir.

5.       Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda; 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkân sağlanmıştır.

6.        Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

7.        Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre iki haftaya çıkarılmıştır.

8.        İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslekler ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

9.        Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

10.    Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alınmıştır.

11.    Öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alınmıştır. 

12.    Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

13.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklenmiştir.

14.    Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine eklenmiştir.

15.    Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar yapılarak, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

16.    Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlanmıştır.

Resmî Gazete için tıklayınız.

 

 

 

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.