Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

"PROFESYONEL ÖĞRENME TOPLULUKLARI OLARAK ZÜMRELER ÖĞRETMEN REHBER KİTABI" YAYIMLANDIZümreler; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aynı disiplin alanında ve/veya sınıf düzeyinde ders veren öğretmenlerin, eğitim öğretimin kalitesini ve etkililiğini artırmak, meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kendi uygulamalarını geliştirmek, öğretim programlarını uygulama sürecinde okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde birliktelik sağlamak amacıyla oluşturulan topluluklardır.

Profesyonel öğrenme toplulukları olarak zümreler;

  • tüm çocuklar ve gençler için daha iyi öğrenme sonuçları elde etmek,
  • sınıflar, okullar arasında ve okul içinde öğrenme çıktılarındaki farklılıkları azaltmak,
  • öğretim uygulamalarını geliştirerek tüm öğrencilerin tam potansiyellerine ulaşabilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturmak,
  • uzmanlık ve deneyimlerini paylaşmak,
  • öğretim becerilerini ve öğrencilerin akademik performansını geliştirmek
  • amacıyla düzenli olarak bir araya gelen, ortak bir öğrenme vizyonu tarafından motive edilen, öğrenci sonuçlarını iyileştirmek ve böylece okul standartlarını yükseltmek için yapılandırılmış, verilere ve kanıta dayalı bir sorgulama sürecini kullanarak iş birliği içinde çalışan eğitimciler grubudur.

 

Genel Müdürlüğümüzce, okul iklimi üzerinde yaygın ve sürekli etkisi olduğu bilinciyleokul zümrelerinin ve zümre çalışmalarının güçlendirilmesi, etkililik ve verimliliklerinin artırılması, ülke genelinde sistematik bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla "Profesyonel Öğrenme Toplulukları Olarak Zümreler Öğretmen Rehber Kitabı" hazırlanmıştır.

Zümre çalışmalarının yürütülmesi sürecinde tüm zümreler için ortak bir dil, bakış açısı ve odak noktası belirlenmesine katkıda bulunmak için bir yol haritası sunmak amacıyla hazırlanan Profesyonel Öğrenme Toplulukları Olarak Zümreler Öğretmen Rehber Kitabı, üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Genel Bakış, Takım Olmak ve Zümreler için Yol Haritası başlıkları altında verilmiştir.

 

Profesyonel Öğrenme Toplulukları Olarak Zümreler Öğretmen Rehber Kitabı'nda, zümrelerin özellikleri, okuldaki diğer zümreler ve kurullarla iş birliği, rol ve beklentiler, zümre toplantıları, zümre kuralları, amaç oluşturma, tespit etme, öncelikli kazanımları belirleme, zümre hedefleri, eylem planı, müdahaleler listesi, ortak değerlendirmeler, veri analizi ve raporlama gibi birçok başlıkta zümrelere yol gösterecek kritik bilgilere yer verilmiştir.

 

Öğrenci öğrenmesinin geliştirilmesi, öğretim kalitesinin artırılması için profesyonel öğrenme toplulukları olarak zümrelerin yapacakları çalışmalar hakkında hatırlatmaların yanı sıra zümrelerin çalışmalarında kullanabilecekleri örnek şablonların yer aldığı Profesyonel Öğrenme Toplulukları Olarak Zümreler Öğretmen Rehber Kitabı'nın tüm öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler için yararlı olmasını dileriz.

 

Hazırlanan rehber kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.