Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

TEOG TERCİHLERİ BAŞLADI

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçlarına bağlı Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Tercihler 15 – 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
TEOG TERCİHLERİ BAŞLADI

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından 15-25 Temmuz 2016 (en geç saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır. Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. 

Yerleştirmeye esas puan ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 08 Ağustos 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

“Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde” yerleştirmelerin “Yerleştirmeye Esas Puan” ve “Yüzdelik Dilimleri”nin baz alındığı bir sıralamaya göre yapıldığını belirten Genel Müdürümüz Ercan TÜRK; öğrencilerimizin arzu ettikleri ortaöğretim okullarına yerleşmeleri temennisinde bulundu.

 

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar;

 Anadolu Liseleri

İlk olarak 1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da “Maarif Koleji” adıyla eğitim-öğretime açılan bu okullar, 1975 yılında Anadolu lisesi adını almıştır.

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Ancak, hazırlık sınıfı bulunması nedeniyle; İstanbul Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Kabataş Lisesi, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve İzmir Cihat Kora Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 10 Anadolu lisesinde hazırlık+4 yıl eğitim verilmektedir.

Tüm Anadolu liselerinde sınıf mevcutları 34’tür. Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

 Fen Liseleri

1964 yılında ilk fen lisesi Ankara´da açılmıştır.

Fen liseleri ortaöğretim kurumlarının ortak amaçlarının yanı sıra; fen ve matematik alanlarında; öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık eden okullardır.

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan Fen liselerinin, sınıf mevcutları 30 olup, her yıl okula alınacak öğrenci sayısı en fazla 5 şube olarak belirlenmektedir. Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Sosyal Bilimler Liseleri

İlk defa 2003 yılında İstanbul’da, açılan Sosyal bilimler liseleri ortaöğretim kurumlarının ortak amaçlarının yanı sıra; edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık eden okullardır.

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca Bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir. Bu nedenle bu okullarda öğretim süresi, bir yılı hazırlık olmak üzere 5 (beş) yıldır. Sınıf mevcutları 30 olup, hazırlık sınıfına her yıl alınacak öğrenci sayısı en fazla 5 şube olarak belirlenmektedir. Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde IB Programı uygulanmaktadır. Bakalorya programını takip ederek uluslararası geçerliliği olan IB diploması alan öğrenciler, yurt dışındaki pek çok üniversiteye girişte avantajlı duruma gelmekte, hatta bazı üniversitelere sınavsız kabul edilmektedirler. IB Programı, 125 ülkede uygulanmaktadır.

Ayrıca Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi de 2016 - 2017 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası Bakalorya programını uygulamaya başlayacaktır.

Güzel Sanatlar Liseleri

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan “Güzel sanatlar alanında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaştan itibaren yetiştirmek üzere İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açabilirler veya yetiştirme tedbirleri alınabilir…” hükmü doğrultusunda Güzel Sanatlar Liseleri ilk kez 1989–1990 eğitim öğretim yılında İstanbul’da açılmıştır. Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan okullardır.

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.

Güzel sanatlar liselerine öğrenci alımı Bakanlığımızca yayımlanan “Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alımı Genelgesi”ne göre o yıl ortaokulun/imam-hatip ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencileri arasından yetenek sınavları ile alınmaktadır. Sınıf mevcutları 30 olup, her bir bölüme alınacak öğrenci sayısı en fazla 2 şube olarak belirlenmektedir.

Spor Liseleri

İlk spor lisesi 2004–2005 eğitim-öğretim yılında İstanbul´da açılmıştır.

Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan Spor Liseleri; ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.

Güzel sanatlar liselerine öğrenci alımı Bakanlığımızca yayımlanan “Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alımı Genelgesi”ne göre o yıl ortaokulun/imam-hatip ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencileri arasından yetenek sınavları il.e alınmaktadır.

Sınıf mevcutları 30 olup, okula her yıl alınacak öğrenci sayısı en fazla 5 şube olarak belirlenmektedir.

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.