Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, COĞRAFYA, FELSEFE, İNGİLİZCE VE TARİH DERSLERİNE YÖNELİK SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME ÖĞRETMEN REHBER KİTAPLARI (9-12. SINIF) YAYIMLANDI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, COĞRAFYA, FELSEFE, İNGİLİZCE VE TARİH DERSLERİNE YÖNELİK SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME ÖĞRETMEN REHBER KİTAPLARI (9-12. SINIF) YAYIMLANDI

Ülkemizde sınıf içi değerlendirmede büyük ölçüde geleneksel ölçme araçlarına yer verilen dönem ortası ve sonunda uygulanan sadece bilgiyi ve sonucu ölçen sonuç odaklı değerlendirme yapılmaktadır. Ancak geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğ­rencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmek güçtür. Bu nedenle öğretmenlerin süreç odaklı değerlendirme yaklaşımını benimsemeleri ve geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak alternatif (tamamlayıcı) ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmaları önemlidir.

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce biyoloji, fizik, kimya ve matematik derslerine yönelik Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları (9-12. Sınıf) hazırlanarak OGM Materyal sitesinde öğretmenlerimizin kullanımına sunuldu.

Öğrenme öğretme sürecinde sınıf içi değerlendirmede süreç odaklı değerlendirme anlayışının geliştirilmesi ve ölçme araçlarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla öğretmenlerimizin kullanımına rehberlik etmesine yönelik "Türk Dili ve Edebiyatı Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı (9-12.Sınıf)", "Coğrafya Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı (9-12.Sınıf)", Felsefe Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı (10-11.Sınıf)", "İngilizce Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı (9-12.Sınıf)" ve "Tarih Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı (9-12.Sınıf)" hazırlandı. Hazırlanan rehber kitaplar OGM Materyal sitesinde yayımlandı.

Alternatif ölçme değerlendirme örneklerini içeren öğretmen rehber kitapları ile biçimlendirici değerlendirmeye olanak sağlayan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımı konusunda öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi, kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden performans görevi, portfolyo, proje ve posterin puanlanmasında kullanılan kontrol listesi, dereceleme ölçeği gibi puanlama araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi,etkin bir geri bildirim süreci işletme ve öğrenmenin değerlendirilmesinden ziyade öğrenme için değerlendirmenin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Bu amaçlar doğrultusunda Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, felsefe (10-11.sınıf), İngilizce ve tarih derslerinin 9-12. sınıf öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde her sınıf seviyesinde, sınıf seviyelerine göre 5 ile 7 kazanım seçilerek bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde ağırlıklı olarak alternatif ölçme ve puanlama araçları geliştirildi. Bazı kazanımlar için ise açık uçlu sorular, çalışma kâğıtları hazırlandı. Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı değil bunun yerine kazanıma uygun olabilecek çeşitli ölçme araçları geliştirildi.

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Hazırlanan rehber kitaplarda sınıf içi değerlendirme örnekleri iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, öğretmen sayfasıdır ve sınıf içi değerlendirme örneğinin nasıl kullanılması ile puanlanması gerektiği konularında öğret­mene rehberlik edecek. İkinci bölüm ise öğrencilere verilmek üzere hazırlanmış sınıf içi değerlendirme örneğini içeriyor. Bu sınıf içi değerlendirme örnekleri, örneğin yönergesi ve değerlendi­rilmesinde kullanılacak puanlama araçlarından oluşuyor.

Rehber kitap ile öğretmenlerimizin seçilen kazanımlar için geliştirilen ölçme araçlarından yola çıkarak rehber kitapta yer almayan kazanımlar için kazanımların bilişsel düzeyleri dikkate alarak yeni ölçme araçları geliştirmesi hedefleniyor.

"Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları"na ulaşmak için tıklayınız.

 

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.